No Way

Krachtige sensibiliserings-campagne met een duidelijke 'nee'

Een duidelijke 'nee'

In opdracht van de VUB hebben we een opvallende sensibiliseringscampagne ontworpen om het beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag bekend te maken en aan te pakken. We verspreidden de boodschap letterlijk door de hele campus, van de terreinen en studentenkamers tot de aula’s en toiletten. Met deze aanpak wil de VUB als een hechte gemeenschap een krachtig statement maken en het onderwerp de broodnodige aandacht schenken.

In lijn met de VUB-identiteit

Door de bestaande huisstijlkleuren te gebruiken en deze te combineren met scherpe typografie en een uniform design, behouden we de herkenbaarheid en integreren we de campagne naadloos binnen de VUB-identiteit. Deze visuele coherentie versterkt niet alleen de boodschap, maar onderstreept ook de betrokkenheid van de VUB-gemeenschap in het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

Rechtlijnige copywriting-aanpak

Om de boodschap helder en scherp te communiceren, hebben we gekozen voor een rechtlijnige copywriting-aanpak. Deze stijl helpt om de boodschap direct en zonder omwegen over te brengen. Dit is essentieel voor een gevoelig onderwerp als grensoverschrijdend gedrag.

Door te kiezen voor duidelijke, beknopte en scherpe bewoordingen willen we het bewustzijn vergroten en aantonen dat grensoverschrijdend gedrag onacceptabel is binnen de VUB-gemeenschap. Het doel is om een cultuur van respect, begrip en veiligheid te bevorderen, waarin iedereen zich gerespecteerd en veilig voelt.

Door de boodschap letterlijk doorheen de campus te verspreiden, van terreinen en studentenkamers tot aula’s en toiletten, wilden we de VUB-gemeenschap in staat stellen om fysiek en symbolisch een krachtig statement te maken. Zo kon het onderwerp niet worden genegeerd en werd het in alle aspecten van het campusleven verankerd, benadrukkend hoe belangrijk het is om actie te ondernemen tegen grensoverschrijdend gedrag.

Resultaat?

Onze campagne bereikte de hele VUB-campus, met een krachtige boodschap die eenheid en bewustwording creëerde. De impact was merkbaar door een grotere betrokkenheid en actie tegen grensoverschrijdend gedrag.

Talent for Teaching >