PlanUp.eu

Europese ambities zichtbaar maken

De Europese ambitie zichtbaar maken

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds tastbaarder. Om deze uitdaging binnen Europa en daarbuiten aan te gaan zal een substantiële vermindering van de koolstofemissies nodig zijn. Er is een snelle overgang naar een koolstofvrije energiemix nodig. Hiervoor ontwikkelen Europese lidstaten elk hun eigen energie- en klimaatplannen (NECP’s). Er is een noodzaak om dit digitaal op te volgen, maar ook te ondersteunen en ervaringen uit te wisselen. Het online platform PlanUp.eu biedt op deze noden een antwoord.

Communiceren op mensenmaat

De inhoud en de doelgroep zijn eerder specifiek te noemen. De thematiek daarentegen is zo breed dat er toch een grote noodzaak was om de opdracht zo dichtbij mogelijk te benaderen. Heldere communicatie, duidelijke datavisualisaties, doordachte gebruikerservaring was een aanpak waarin we ons helemaal kunnen vinden. Samen met de klant hebben we nagedacht hoe we hier naartoe konden werken.

Géén Europese economie of maatschappij zonder mensen. Waar het kan kozen we om personen te tonen op de beelden. Zo gingen we weg van de anonimiteit en de onpersoonlijke relaties. Het menselijke aspect hebben we ook letterlijk verwerkt in de branding. Het logo maakt een subtiele knipoog. Daarnaast hebben we de iconografie voorzien van expressies.

Dialoog op gang brengen

‘Sharing is caring’ is ondertussen een cliché geworden, maar hoe kan er een dynamiek ontstaan zonder te delen? De ambitie is om lokale en nationale autoriteiten, maatschappelijke organisaties en de academische wereld online in dialoog te laten gaan. Om die reden kreeg PlanUp.eu een debatgedeelte en een omstandig kenniscentrum. Daar worden slimme praktijken en ervaringen gedeeld om tot een koolstofarme beleidsvorming te komen.

Loslaten

Grootste uitdaging was om de academische toon los te laten en te kiezen voor een communicatie die een bredere doelgroep kan bereiken. Zo kunnen we de impact enkel maar vergroten. Visueel mocht het scherp en hedendaags ogen. Een aanpak die we hebben doorgetrokken naar sociale media en offline communicaties.

Klant: Carbon Market Watch

< #studentzijnis