VLIRUOS: Ervaring van de gebruiker centraal zetten

Upgrade website & communicatietraject

Een organisatie met globale impact!

VLIRUOS ondersteunt samenwerkingsverbanden tussen Vlaamse universiteiten of hogescholen, in Vlaanderen en in partnerlanden, die antwoorden zoeken op mondiale en lokale uitdagingen.

Uitdaging?

Het complexe volume aan data en informatie herstructureren in functie van de eindgebruiker.

Hoe kan het visuele verhaal gekoppeld worden aan de digitale ervaring zonder de huisstijl te moeten vernieuwen?

Resultaat?

Vanuit het perspectief van de eindgebruiker werd de website gestructureerd en herbedacht. Het resultaat is een in volume afgeslankte website met een logisch aanvoelende navigatie.

De webteksten werden volledig herschreven op maat van de gebruiker. Visueel gingen we zoek naar de sterktes van de bestaande huisstijl en voegden er nog verschillende stijlelementen aan toe om voldoende variatie te scheppen.

Evolutie: originele website > structureren aan de hand van wireframes > nieuwe design

Vanuit de bestaande situatie zijn we samen met VLIRUOS gaan kijken welke veranderingen we willen teweegbrengen. De criteria hiervoor werden bij aanvang scherp gesteld. Om onze samenwerking met VLIRUOS te versterken, werd er tijd voorzien voor opleiding, sturing en feedback. Wat ook telt voor het technische gedeelte.

Contentstrategie

De vraag naar een sluitende contentstrategie stond voorop in de scope van dit project. Via twee intensieve workshops kregen we inzicht in de blinde vlekken van de doelgroepanalyse. Zo konden we de noden in kaart brengen voor zowel korte als langere termijn.

Stroomlijnen van de copywriting

Het herstructureren van de inhoud is één ding, éénzelfde toon vinden in teksten is een ander. Samen met de webredactie werd gezocht naar een gestroomlijnde aanpak. Er werden werkbare procedures ontwikkelt om de contentstrategie verder planmatig uit te bouwen.

Gebruik in het Zuiden

De website is volledig responsive en lichtgewicht, zodat hij gemakkelijk te gebruiken is op alle gangbare mobiele apparaten. Zowel hier als in het Zuiden. Performantie van de website is ‘key’.

Communicatiestrategie: een stap naar meer menselijkheid en impact

In 2019 kwam de vraag om een proces in gang te zetten die zou leiden tot een visietekst rond de rol van VLIRUOS (platformfunctie en dienstverlener) en een actuele communicatiestrategie, inclusief een strategie rond storytelling.

Menselijk maken van communicatie

Een driedelig doel:

1. informeren van de twee werelden die van het hoger onderwijs en van ontwikkelingssamenwerking, in België en internationaal;

2. informeren, inspireren en sensibiliseren van academici;

3. impact van universitaire ontwikkelingssamenwerking aantonen in het VLIRUOS netwerk, naar de academische beleidsmakers en financierders, evenals naar de bredere samenleving toe.

De aanpak hebben we zeer visueel en menselijk gehouden: een visueel impactmodel tijdens de analysefase, opgevolgd door rondetafelgesprekken. Om zo te komen tot een visietekst waarbij er strategische en operationele communicatiedoelstellingen werden geformuleerd.

< UiTX