Verve

Nederlands artistiek programma

Samenwerking stimuleren via kunst en onderzoek

Verve is een kunstenprogramma met 9 Nederlandse kunstenaars uit verschillende disciplines, te gast in België.

Nederland wil met Verve de creatieve en innovatieve dynamiek in de Nederlandse kunstwereld en in de creatieve industrie uitdragen en samenwerkingsverbanden stimuleren.

Research based art

Het vertrekpunt is ‘onderzoek’ (research based art). Samen met wetenschappers, experts en theoretici leggen ze nieuwe perspectieven en betekenissen bloot binnen thema’s als migratie, (stedelijke) leefbaarheid, identiteit, ecologie…

Visuals in beweging

Verve betekent geestdrift, gloed, bezielende kracht. Die uiting hebben we vervat in de visuals en het logobeeld. Steeds in beweging!

Uitdaging was om de visuele communicatie voldoende breed, artistiek en wervend te maken, maar tevens flexibel genoeg te houden voor de vele declinaties.

< UiTX