#studentzijnis

Student zijn is meer dan zuipen

Drijfveer

Onderzoek toont aan dat negen op de tien studenten alcohol drinken. Twee derde daarvan drinkt minder dan tien glazen per week. Hoewel deze studenten soms indrinken en bingedrinken, is het vooral een minderheid die meer dan tien glazen per week drinkt. Die minderheid bepaalt dan ook het negatieve beeld in de media over studenten en alcohol. ‘Student zijn is’ wordt al te vaak gereduceerd tot excessief drinken en de overlast die daarmee gepaard gaat.

Studenten aan het woord

Studenten uit Brussel en Gent namen deel aan het project en kregen hierin een actieve rol. Met zelfgemaakte foto’s geven ze zo een inkijk in hun eigen studentenleven. Het doel was om samen in gesprek te gaan, tot conclusies te komen en zo veronderstellingen weg te nemen. 

Het resultaat van dit alles is een reeks authentieke verhalen, waarin alcohol realistisch in beeld wordt gebracht want, jazeker, ‘student zijn’ is zo veel meer dan zuipen!

Niet met het vingertje

De campagne mocht in géén geval betuttelend zijn. Daarom was het essentieel om echte inhoud te brengen op een toon die dicht aansluit bij de belevingswereld van studenten. Vandaar de keuze om te kiezen voor een kanaal dat voor hen goed aanvoelt: Instagram.

Bekijk de Instagram-pagina.

 

Campagne - branding

De toon vertaalde zich in een opvallende campagnebranding: helder, géén franjes en scherp. Een visuele identiteit die duurzaam is en enkele jaren moet meegaan was een van de criteria. We opteerden daarom voor flexibele stijl karakteristieken en een palet aan eigenzinnige kleuren.

Impact

Op zeer korte termijn werd de campagne opgepikt door studenten en verschillende media. Interactie zochten we op in stories, posts en digitale schermen in scholen en evenementen. De betrokken studenten zelf konden met de inhoud aan de slag. Context en het waarom van de campagne is samengebracht op www.studentzijnis.be.

Gezien er elk schooljaar een nieuwe generatie hogeschoolstudenten is bestaat er de ambitie om van #studentzijnis een continu groeiproject te maken. Zo kan er ingezet worden op de preventie en de verdere uitbouw van het netwerk. Deze campagne heeft alvast een goede basis gelegd voor veel meer. Wordt vervolgd!

Wat hebben wij eruit geleerd

Het was een bewuste keuze om de gebruiker, de ‘student’, een bepalende positie te geven. Niet de meest comfortabele positie om de communicatie richting te geven, het maakt de uitkomst onzeker en vergt een grotere tijdsinvestering. Maar net door de gebruikers een actieve rol te geven schep je ook veel voordelen: ze bepalen mee de inhoud en er is veel meer ruimte voor betrokkenheid. Veel nuances werden blootgelegd, want elke leefwereld is anders. Dit maakt dat zowel voor ons als de studenten het inhoudelijk interessant was.

 

Kiezen voor een traject als dit maakt dat we niet direct kunnen ‘deliveren’. Dit vergt een bepaalde mindset van de opdrachtgever, maar we hebben steeds het doel voor ogen kunnen houden. Dit was de stuwende factor.

< UiTX