cc Binder

Maak het mee!

Jarenlang is CC de Kollebloem dé culturele ontmoetingsplek in Puurs-Sint-Amands. Het CC wil graag een meer eigen koers varen waarbij de grootste aandacht uitgaat naar het inzetten op verbinding tussen alle inwoners van de fusiegemeente.

Met de renovatie en uitbreiding van de huidige infrastructuur in 2017/2018 werd het tijd voor vernieuwing!

Stakeholdersbevraging

Het is belangrijk rekening te houden met de verwachtingen van de gebruikers tijdens het ontwerpproces. Tijdens een ‘BrainBrunch’ verzamelden ruim 100 deelnemers samen meer dan 500 ideeën voor de toekomst van het cultuurcentrum.

Van de Kollebloem naar Binder

Niet alleen bleek er nood te zijn aan een nieuwe stijl, maar ook aan een nieuwe naam!

Een hedendaagse naam die aanmoedigt om speels contact te maken met de eigen buurt en de wereld: cc Binder.

#MAAKHETMEE

Via een signalisatie op maat kreeg niet alleen de huisstijl een blijvende verankering in het gebouw, maar als designelement legt het een speels accent in de verschillende ruimten.

< UiTX