VUB trekt de grens met Josworld

Geschreven door Thijs op 19 oktober 2022

De Vrije Universiteit Brussel start een nieuw “Grenswijs” beleid op om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Sinds midden oktober loopt er een flankerende brede sensibiliseringscampagne.

Met de slogan “No Way. Hier trekken wij de grens” kiest VUB resoluut voor een krachtige boodschap in een toch wel gevoelig en beladen onderwerp. Voor elke persoon ligt de grens anders en daarom wil de VUB een cultuur creëren waarin thema’s als seksualiteit, grenzen stellen en toestemming vragen gangbaar en bespreekbaar zijn. Het nieuwe, bredere VUB-beleidsplan rond grensoverschrijdend gedrag heeft de naam YANA gekregen en staat voor “You Are Not Alone”. Hiermee wil de universiteit nog meer werk maken van een efficiëntere aanpak op het vlak van grensoverschrijdend gedrag.

De interne campagne kwam co-creatief tot stand. Binnen de strategische aanpak van Josworld werd er breed bevraagd en kwam er feedback en input van zowel studenten als personeel. Het resultaat is op z’n zachtst gezegd opvallend: de boodschap tegen grensoverschrijdend gedrag werd letterlijk doorheen de campus getrokken. Zowel op het terrein, resto, studentenkoten, aula’s tot in de toiletten toe. Op die manier wil de VUB-community een duidelijk statement maken en het onderwerp alle aandacht geven.

Meer info op: https://vub.be/yana

 

Download beelden: