Blog: 8 tips om als coöperatie impactvol te communiceren

Geschreven door Thijs op 31 maart 2022

Iedereen weet dat communicatie als coöperatieve essentieel is om betrokkenheid te creëren. De vraag is alleen ‘hoe’? Een verhaal louter over cijfers en resultaten is te nauw om deze milestone te bereiken. Het accentueert immers enkel je korte termijn strategie, op lange termijn is de bigger picture van belang. 

Wat is het doel? Kortom “waarom bestaat de coöperatie en hoe evolueert ze?”, als je dit helder communiceert naar de coöperanten toe en vergroot je de betrokkenheid. Coöperanten die het doel van de coop kennen, begrijpen en zich gehoord voelen, worden zelfs ambassadeurs. Het spreekt voor zich dat de dynamiek vooral zit in de menselijke kant van een collectieve samenwerking.

Een goede communicatiestrategie voor je coöperatie, start met een actieve dialoog met je doelgroep. Dit kan een oefening zijn, waarin je de tijd neemt om dieper te gaan polsen: welke zijn de uitdagingen? Wat motiveert? Welke bezorgdheden spelen er? Hoe kun je als coöperatie daarop inspelen?

 

“Een gedeeld doel, dat is wat mensen verbindt binnen een coöperatie.”

Goele, founder Josworld coop

 

De mensen, de coöperanten, achter je coöperatie zijn, zoals we al aanhaalden, de beste ambassadeurs van je coöperatie. Deze connectie wordt versterkt door de behoeftes van je coöperanten te begrijpen en in kaart te brengen. Bouw een wisselwerking uit: van aandeelhouder naar de coöperatie, net als de coöperatie naar de coöperant. Werk hierbij op het collectieve gevoel en maak de verbinding zicht-en tastbaar met een sterke branding.

 

Communiceren als coöperatieve is een uitdaging en is vaak een hobbelig parcours. Bekijk deze 8 tips om je vooruit te helpen:

1. Leer je coöperanten echt kennen

Pak het ‘human driven’ aan: organiseer een bevraging waarbij je polst naar hun motivatie en behoeftes. Hoe functioneert dit alles binnen het ecosysteem van je coöperatie? Achterhaal wat ze belangrijk vinden en maak op basis hiervan je communicatie diverser.

2. Authenticiteit werkt

Vertel wat je doet, doe wat je vertelt! Je organisatie staat of valt met geloofwaardigheid. Louter communiceren om het imago op te schonen helpt niet. Authenticiteit werkt nu eenmaal beter.

3. Meet de impact

Maak communicatie meetbaar. Enkel zo kunnen je de impact nagaan en bijsturen indien nodig.

4. Durf te investeren in kwaliteit

Communiceren om te communiceren is een slechte zet. Overtuig het management te investeren in kwalitatieve communicatie.

5. Communiceer vanuit de kernwaarden

Schep een communicatiekader dat gebaseerd is op de kernwaarden en de missie van de coöperatie. Gebruik dit steeds als vertrekpunt.

6. Draag de coöperatieve principes mee uit

Kies om een erkende coöperatie te worden. Een criteria van de erkenning is om coöperatieve principes blijvend uit te dragen. Een ideale motivatie om kwalitatief te communiceren.

7. Schep vertrouwen

Vertrouwen scheppen is voor een coöperatie belangrijk. Hanteer communicatie en branding om dit aan te tonen. Een sterk merk bouwen is een voorwaarde om te kunnen groeien.

8. Communiceer inclusief

Vermijdt stereotiepen in je communicaties. Een coöperatie is een samenwerking tussen een diverse groep mensen met een gedeeld doel. Door inclusief te communiceren en te schrijven sluit je niemand uit en wordt er geen onderscheid gemaakt in mensen op basis van sekse, ras, geloof, leeftijd en seksuele voorkeur.

 

Welke communicatiekanalen je hiervoor gebruikt bepaal je zelf: website, sociale media, ledenmagazines, events, infosessies, nieuwsbrieven,… Welke inhoud je waar brengt speelt een grote rol, denk hier goed na of laat je adviseren. Een strategisch en tactisch communicatieplan kan hierbij richting geven. We zitten graag samen om de opties te bekijken.

Maak een afspraak voor een scan van de communicatie van je coöperatie.
maak een afspraak met Goele

Boek direct een afspraak met Goele: goele@josworld.org of contacteer ons