Interview Coopkracht

Geschreven door Thijs op 12 oktober 2018

Dit artikel verscheen op 12/10/2018 op Coopkracht.

Getuigenis Josworld

 

Organisaties en bedrijven hebben nood aan levendige, betekenisvolle communicatie. Klanten en gebruikers willen mee het verschil maken. Gelijk hebben ze. Wij ook. Hoe? Een combinatie van visueel, duurzaam en gedurfd. Als vormstrategen zetten we ons graag zij-aan-zij met impactmakers die begrijpen dat verschil maken meer is dan cijfers halen.

Foto van Josworld collega Goele Van Dam met als tekst 'Shaping impact' daar is het ons om te doen

Interview met Goele Van Dam van Josworld cvba

Wat maakt jullie anders dan andere bedrijven actief binnen de communicatie?

We omschrijven onszelf als “Vormstrategen met een engagement voor organisaties die positieve impact creëren. We denken strategisch én doen mee. We durven anders te denken en dagen op een constructieve manier uit.”

Het feit dat we kiezen om enkel te werken voor projecten en/of klanten die een maatschappelijk meerwaarde hebben is eerder uitzonderlijk binnen onze sector.

Deze keuze en onze keuze om te werken in een vlakke structuur zorgen ervoor dat het team erg betrokken is, bij de projecten waar ze op werken.

Waarom heeft Josworld gekozen voor het coöperatieve vennootschapsstatuut?

Josworld startte in 2006 als artistiek collectief. In deze periode werkten we volgens het ‘Go with the flow’ principe. Kort door de bocht was er geen structuur, geen hiërarchie en veel ruimte voor overleg en meningen. Dit werkte prima met een klein team dat op elkaar ingespeeld en financieel niet afhankelijk was van Josworld VZW.

Maar stap voor stap groeide Josworld uit tot een ‘echt’ communicatiebureau met een 8-tal medewerkers. In deze periode kwamen ook de eerste ‘scheuren’ in het ‘Go with the flow’ principe. Er doken frustraties op omtrent beslissingen die uitbleven omdat iedereen en niemand verantwoordelijk was, te veel en/of te weinig betrokkenheid (“Hoe komt het dat ik niet op de hoogte ben?”) en last but not least te veel en of te weinig werkdruk. Ook de vzw structuur die we gebruikten was niet meer geschikt voor de activiteiten die we deden.

Tijd voor structuur

We gingen met het hele team aan de slag om piramides te bouwen. We goochelden met de termen manager, director en gaven uiteindelijk iedereen een plaatsje op de ladder. We kozen ervoor om deze structuur onder te brengen in een BVBA. Oef, dachten we, eindelijk hadden we een structuur en een juridische vorm.

Deze klassieke structuur zowel de piramide als de BVBA matchte echter niet met het Josworld-DNA en kwam dus moeilijk van de grond.

De principes van Holacratie, Teal en Reinventing Organizations (Frederik Laloux) kruisten ons pad en triggerden ons. Er was dus toch een andere manier om structuur in Josworld te brengen en trouw te blijven aan ons DNA. We kregen coaching van Marie-Christine De Preter en John Hermans om te evolueren naar een zelfsturende, vlakke en toch gestructureerde organisatie. Tegelijkertijd beseften we dat een BVBA niet de structuur was, die aansloot bij een vlakke organisatie. We kozen voor een coöperatieve vennootschap, omdat deze het beste past bij de organisatie die we willen zijn; betrokken, creatief en flexibel. Onze statuten zijn een letterlijke vertaling van deze vlakke structuur.

Welke uitdagingen kom je tegen in de praktijk?

Betrokkenheid en verbinding zijn de keywords binnen onze coöperatie. We merken gaandeweg op dat dit een echt werkwoord is waar we tijd & ruimte voor moeten vrijmaken. Het blijft zoeken naar de juiste formule om deze betrokkenheid dagdagelijks waar te maken. Momenteel zitten we om de twee maand samen voor een ‘open circle’ moment waarop iedereen zijn positieve en/of negatieve ervaringen van de afgelopen maanden kan delen. En néé hier komt geen wierook en klankschalen aan te pas.

Cashflow issues en kalmere periodes zorgen voor veel druk op de schouders van het hele team. We merken op dat we in deze stressmomenten gemakkelijk in een soort CMD & CTRL modus schieten waarbij we gaan focussen op wie is verantwoordelijk, meten en timetracking. Dit remt de creativiteit, die we broodnodig hebben als vormstrategen, enorm af. De situatie vanop een afstand bekijken en ons werkproces verduidelijken en aanpassen bracht soelaas en zorgde voor nieuwe energie.

Welke tips heb je voor startende coöperatieve ondernemers?

Zoek informatie en laat je begeleiden zodat je de waaier aan mogelijkheden kent voordat je keuzes maakt omtrent je structuur, juridisch en organisatorisch. Soms kan het anders, ervaarden we zelf. Verlies tijdens de hele mallemolen van een opstart niet uit het oog waarom je het doet, wat je motiveert en ook wat je blij maakt. Tot slot zorg ervoor dat je visie en missie gedragen is door iedereen die betrokken is, bij je onderneming. Dit vraagt iets meer tijd maar je plukt er later wel de vruchten van.

Wat is jullie ultieme droom?

Zonder twijfel maatschappelijke winst boeken!

Wij geloven dat er ruimte ontstaat om impact te creëren, als bedrijven en organisaties het doel boven winst zetten. Dit vergt durf en passie, maar ook creativiteit. Hoe je het doet is belangrijker dan wat je doet.