Bruss-it

Enthousiaste stadsmakers kansen geven!

Met de projectoproep ‘Bruss-it’ wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kleinschalige, stedelijke initiatieven van burgercollectieven en verenigingen ondersteunen. De VGC wil met deze oproep bewust ruimte bieden aan kleinschalige en vernieuwende bottom-up initiatieven.

Het thema van de oproep is gemeenschapsvorming in de gedeelte ruimte. Alle goedgekeurde projecten draaien rond ontmoeting en uitwisseling en gemeenschapsvorming.

Bruss-it richt zich tot verenigingen, organisaties, scholen, instellingen, groepen van burgers en burgercollectieven. Daarbij is het ook de bedoeling om voldoende oog te hebben voor kleinere initiatieven.

De campagne moest prikkelen, verwonderen en ‘goesting’ doen krijgen om projecten in te dienen. Naast het bedenken van een wervende naam ontwikkelden we een campagnebranding met passend campagnemateriaal zowel voor online als voor print: video, affiches, folders en zelfs bierviltjes. De campagnewebsite www.brussit.be is vooral informatief bedoeld.

Meer info over Bruss-it: www.brussit.be

< CPDP 2021 online conferentie Ervaring van de gebruiker centraal zetten >